Wat is Vaals beweegt?


Klik hier voor een video impressie over het sport- en beweegaanbod van Vaals beweegt!Vaals beweegt! is een brede en integrale aanpak waarbij de gezondheid, zelfstandigheid en participatie van alle inwoners van Vaals voorop staat. 

De kern van Vaals beweegt!
 bestaat uit het stimuleren van inwoners om in beweging te komen en zo lang mogelijk in beweging te blijven. Letterlijk, door inwoners te stimuleren om fysiek te gaan bewegen, of dat nu bij een sportclub is of in de prachtige omgeving van Vaals. Maar ook figuurlijk, door inwoners te stimuleren om bv. vrijwilliger te worden of samen met anderen actief te zijn binnen allerlei sociale of maatschappelijke activiteiten. 

Want in beweging zijn is goed voor de gezondheid. Goed voor bv. de conditie, spierkracht, lenigheid, maar ook geheugen. Goed voor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Goed voor sociale contacten en (blijven) meedoen. 

Gezond leven in Vaals

Zo valt onder de paraplu van Vaals beweegt! ook de aanpak Gezond leven in Vaals. Het bevorderen van de gezondheid, en daarmee ook de zelfstandigheid en participatie, doen we niet alleen samen met gezondheidsprofessionals (bv. huisarts, psycholoog, wijkverpleegkundige etc.), maar met veel meer partijen. Denk bv. aan de scholen, peuterspeelzalen, Trajekt, Woningstichting Vaals, de Wmo-raad, sport- en andere verenigingen. Vanuit de gemeente doen we dit natuurlijk vanuit gezondheidsbeleid, maar ook bv. Wmo-beleid, armoedebeleid, onderwijsbeleid, sportbeleid, beleid m.b.t. openbare ruimte, vrijwilligersbeleid en subsidiebeleid. 

Binnen Gezond met een kleine beurs zoomen we in op het bevorderen van gezondheid voor inwoners, die met weinig inkomen moeten rondkomen en niet altijd de middelen hebben om hun gezondheid voorop te zetten. 

Een andere aanpak die prima past onder de paraplu van Vaals beweegt! is Kansen voor alle kinderen, een langlopend project waarbij we met gezinnen en het formele en informele netwerk aan de slag gaan om de cirkel van gezondheid, armoede en participatie te doorbreken.
 

Visie Sport- en Beweegbeleid 2015-2020

In de Visie Sport- en Beweegbeleid 2015-2020 lees je terug hoe sport en bewegen, gezondheid en participatie integraal en samen met verschillende partners wordt opgepakt binnen de thema’s ‘Sportieve en gezonde scholen’, ‘Actieve en vitale buurt’ en ‘Beweging in de zorg’.


Een nieuwe kijk op gezondheid in Vaals
In de lokale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 ‘Een nieuwe kijk op gezondheid van Vaals’ lees je meer over gezond zijn en meedoen in de gemeente Vaals.  
Samenvatting lokate VTV 2014   

Samenvatting Gezond meedoen in Vaals
De samenvatting Gezond meedoen in Vaals bevat de belangrijkste punten uit de lokale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 voor Vaals.
  

Regionale VTV 2014  

Een nieuwe kijk op gezondheid in Zuid-Limburg
Het rapport VTV, Een nieuwe kijk op gezondheid in Zuid-Limburg geeft informatie over de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg.

Samenvatting Gezond meedoen in Zuid Limburg GGD Zuid Limburg   

Samenvatting Gezond meedoen in Zuid-Limburg
De samenvatting Gezond meedoen in Zuid-Limburg bevat de belangrijkste punten uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014.