In de media

1VaalsTentoonstelling
 

Artikel 1Vaals januari 2016

Tentoonstelling 'Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals'

>>> Lees hier het hele artikel

Vaalser Weekblad Interview Wethouder Kompier
 

Artikel Vaalser Weekblad december 2015

Interview Wethouder Kompier over tentoonstelling 'Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals'

>>> Lees hier het hele artikel

Artikel Troubadour Tentoonstelling 'Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals'
 

 

Artikel Troubadour december 2015

Tentoonstelling 'Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals'

>>> Lees hier het hele artikel

 

Artikel over armoedebeleid uit 1Vaals


 

Artikel Observant 16 december
 

 

Artikel Observant 16 december 2015

Uit het sociaal isolement
Project: Een stem voor de gezinnen in armoede in Vaals
Wat willen mensen die al jaren in armoede leven, laag zijn opgeleid en vaak arbeidsongeschikt? In Vaals leeft een op de zeven huishoudens onder de armoedegrens. Voor de gemeente – die al langer bezig is met armoedebeleid – is het aanleiding om in het nieuwe jaar een aanvraag in te dienen bij het landelijke NutsOhra, een fonds dat de kansen van kwetsbare groepen wil vergroten. Aan het project ‘Een stem voor de gezinnen in armoede in Vaals’ werken ook de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg mee.
>>> Lees hier het hele artikel

Artikel De Limburger 26 oktober 2015
 

 

Artikel De Limburger 26 oktober 2015

'Bijna voor nop markt' altijd geslaagd
In Vaals vond gisteren de ‘Bijna voor nopmarkt’ plaats. Het initiatief van de stichting Stille Armoede slaagde, ondanks de mini-male aanloop, toch.
>>> Lees hier het hele artikel

De Limburger 10 oktober 2015
  Artikel De Limburger 10 oktober 2015

Sprekende beelden
Vaals is samen met de GGD Zuid-Limburg en de Universiteit Maastricht een opvallend armoedeproject begonnen. Gezinnen die moeite hebben rond te komen, wordt gevraagd met foto’s praktische belemmeringen of toekomstwensen in beeld te brengen.
„Ook hier geldt: een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden.”
>>> Lees hier het hele artikel

De Limburger 10 oktober 2015
 

Artikel uit Dagblad De Limburger 10 oktober 2015

Gezonder door aanpak armoede
Volgens de gemeente Vaals heeft het landelijke subsidie-fonds Nuts Ohra met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om gezondheidsachterstanden bij kans-arme gezinnen terug te dringen.
>>> Lees hier het hele artikel

Artikel Academische Werkplaats
 

Artikel uit Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid Limburg 24-09-2015

Subsidie voor project in Vaals gericht op huishoudens in armoede
Een Een stem voor gezinnen en huishoudens in armoede. Zo heet het project in de gemeente Vaals, dat gehonoreerd is met een startsubsidie van € 50.000,- van het Fonds NutsOhra. “Wat we hier mee willen bereiken, is dat de doelgroep zelf naar voren brengt waar behoefte aan is als het gaat om participatie en gezondheid”, zegt Marjolein Wassenberg.
 >>> Lees hier het hele artikel

Nieuwsbrief GGDZL september 2015
 

Artikel uit Nieuwsbrief GGD Zuid Limburg
september 2015


GGD ondersteunt project kansarme gezinnen in Vaals
In samenwerking met de Academische Werkplaats (GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht) gaat Vaals het komende half jaar de situatie rondom armoede, gezondheid en participatie in kaart brengen van kansarme gezinnen binnen de gemeente. Deze informatie wordt gebundeld in een startfoto. Samen met deze gezinnen wordt tevens gewerkt aan een plan van aanpak om gezondheidsachterstanden te verkleinen.
>>> Lees hier het hele artikel