Fase 2: Uitvoering Plan van Aanpak

Lees hier Fase 2 Plan van aanpakIn Fase 1 is de Startfoto gemaakt met informatie voor een completer beeld van gezinnen in armoede in Vaals, deels opgehaald vanuit cijfermateriaal, deels vanuit bestaande contacten en samenwerking met professionele en vrijwillige organisaties en vanuit nieuwe contacten met gezinnen in armoede.

Met deze resultaten is een Plan van aanpak ontwikkeld dat tussen 2016 en 2020 samen met de doelgroep, samenwerkingspartners en inwoners wordt uitgevoerd met subsidie van FNO.
Verschillende interventies, o.a. op het gebied van onderwijs, gezondheid, participatie en armoede, worden opgepakt binnen en met verschillende sectoren, zoals school, wijk, zorg en bestuur/politiek.
Activiteiten voor, door en met elkaar is een onderdeel waarbij de gezinnen in armoede nadrukkelijk zelf in beeld en in actie komen, met waar nodig ondersteuning van samenwerkingspartners.