Gezond leven in Vaals - verbinden van schakels - netwerkbijeenkomsten

Gezond leven in Vaals NetwerkbijeenkomstNetwerkbijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak Gezond leven in Vaals. Twee keer per jaar biedt de netwerkbijeenkomst professionals en vrijwilligers vanuit bv. de zorg, welzijn, preventie, sport, maatschappelijke ondersteuning, wonen, veiligheid, actief burgerschap de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en (beter) te leren kennen. Ook geïnteresseerde inwoners zijn van harte welkom.
Tijdens een netwerkbijeenkomst wordt o.a. informatie uitgewisseld over thema’s, ideeën, nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden voor samenwerking.
De gemeente informeert op haar beurt de deelnemers over zaken die spelen op het gebied van gezondheid, welzijn, sport, jeugd, onderwijs, vrijwilligers enz.
Maar ook wordt input gevraagd wanneer de gemeente aan de slag wil met nieuw beleid of uitvoering.
Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te informeren kunnen we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor verschillende vraagstukken.

De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 november 2016 van 17.00 tot 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Het thema van de bijeenkomst is ‘Jongeren op Gezond Gewicht in een Gezonde Omgeving’. Sinds 1 april jl. is de gemeente Vaals een JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) en gaan we drie jaar aan de slag met de JOGG-aanpak. Het doel van JOGG Nederland luidt: ‘’Wij streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.’( Voor meer informatie, kijk hier en op de site van JOGG.

We doen dit in regionaal verband binnen JOGG Heuvelland, maar hebben ook een duidelijke lokale aanpak, die voortborduurt op alles wat inmiddels in Vaals de afgelopen jaren in gang is gezet rondom bewegen, voeding, preventie etc.


Op 17 november willen we met zoveel mogelijk partners uit het netwerk samen vorm en inhoud te geven aan de vijf pijlers van JOGG:

1. Politiek-bestuurlijk draagvlak
2. Publiek-private samenwerking
3. Verbinding preventie en zorg
4. Sociale marketing
5. Evaluatie en monitoring

We nodigen een JOGG-expert uit die een korte presentatie geeft over de pijler Sociale marketing (de toepassing van marketingconcepten en technieken om maatschappelijke/sociale veranderingen te bewerkstelligen.) Daarna gaan we graag met jullie in gesprek over concrete invulling van de verschillende pijlers, concrete activiteiten die opgestart/uitgebouwd kunnen worden en vragen we partners die willen aansluiten bij een of meer van de pijlers.

Voor informatie over eerdere netwerkbijeenkomsten of aanmelden voor de
bijeenkomst van donderdag 17 november 2016:

Marjolein Wassenberg, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 043 306 85 54.

Netwerkbijeenkomst Gezond leven in Vaals 19 mei 2015  Gezond leven in Vaals Netwerkbijeenkomsten  Gezond leven in Vaals Netwerkbijeenkomsten