Hoe gewoon kan het zijn? D'r Vlaam van de maand

Vlaam van de maand

Mei
Meneer Ger Janssen uit Vaals
Ger Janssen is woonachtig in Wozoco ’t Heemet in Vaals. Sinds hij in ‘t Heemet woont, is hij zeer actief als vrijwilliger. Hij is behulpzaam voor iedereen. Wanneer een medebewoner ziek is, dan brengt Ger een bezoekje. Hij doet boodschappen voor mensen uit ’t Heemet, die zelf niet meer zo goed ter been zijn. Zijn er karweitjes, Ger is de man die iedereen te hulp komt . ’t Heemet heeft een mooie ontmoetingsruimte, waar veel activiteiten worden georganiseerd. In het organiseren van feestjes speelt Ger een grote rol. Maar ook is hij actief bij de filmavonden, kaartavonden en darten en brengt hij de ontmoetingsruimte op orde.
Kortom, Ger Janssen staat voor iedereen klaar. Hij is dus de man die in de maand mei een lekkere taart kan afhalen bij bakkerij Jehl in de Tentstraat in Vaals.

april 
Mevrouw Louisje Horbach-van Gehlen uit ’t durpke Viele
Louisje Horbach is iemand die echt de Vlaam van de Maand verdient! Al vele jaren is zij regelmatig onderweg voor haar medemensen die ziek zijn. Niet alleen voor een gezellig en opbeurend praatje… Maar ze haalt ook heel wat boodschappen bij elkaar. Binnen en buiten de regio, per fiets, te voet, met de bus, het maakt haar niet uit!
Ja zelfs over de grens. Voor Louisje Horbach is niet snel iets te veel.
Daarnaast geeft ze ook de bloemen op het kerkhof altijd water. Kortom, een vrouw die altijd voor iedereen klaarstaat.

Maar nu is ze zelf gevallen en heeft ze twee ribben gebroken, waardoor ze langere tijd in de lappenmand is. Daarom wordt Louisje nu getrakteerd op de Vlaam van de Maand als ‘troostpleister’. En om haar te bedanken voor alles wat ze doet voor anderen en om haar heel veel beterschap te wensen.

Januari
Mevrouw Einmahl-Savelberg uit Lemiers

Mevrouw Einmahl is zeer actief in het dorpsleven in Lemiers en Holset. Voor de ziekte van haar man was ze samen met hem nauw betrokken bij het dorp. Of dit nu een reparatie was, herstelwerkzaamheden; mevrouw en meneer Einmahl waren er altijd. Eerst samen en na het overlijden van haar man zet ze de taken zoals boven aangegeven voort. Bovendien doet ze schoonmaakwerkzaamheden, kosterstaken, verzorging van de bloemen in de kerken in Holset en Lemiers. Als ze ook maar even in de gaten heeft dat iemand hulp nodig heeft staat ze met woord en daad klaar. Ondanks haar leeftijd legt ze de afstand tussen Holset en Lemiers af per fiets. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen rondom geloof is de ondersteuning op welke wijze dan ook van iemand als mevrouw Einmahl onmisbaar voor de dorpen Lemiers en Holset. Zowel haar directe als indirecte werkzaamheden vormen scheppende aspecten voor saamhorigheid in het dorp. Bijvoorbeeld als een kerk er netjes en schoon uitziet is dit voor de hele gemeenschap een streel voor het oog. Zelfs de toerist zal hiervan genieten en dit meenemen tot buiten de grenzen van onze dorpen.
Gezien alle moeite die mevrouw Einmahl zich getroost, verdient zij zeer zeker de Vlaam van de Maand.
Zij krijgt deze week een brief thuis waarmee zij een lekkere taart kan afhalen bij bakkerij Notermans, Vijlenberg 107 te Vijlen.

December
De dames Alice Niks uit Vijlen en Carola Janssen, Nancy Kraska en Maria Wachelder uit Vaals

Bij de Soos Vaals kunnen alle ouderen uit de gemeente Vaals wekelijks terecht voor gezellige activiteiten in een plezierige omgeving. In de huiskamer van de Soos Vaals, het Dienstencentrum aan de Lange Akker 62A in Vaals, staan wekelijks een aantal enthousiaste vrijwilligers klaar voor de bezoekers. 

Bij het kienen zijn dat de dames Alice Niks, Carola Janssen, Nancy Kraska en Maria Wachelder. Zij ontvangen de ouderen met een lekker kopje koffie of thee, zetten alles klaar voor het kienen, verkopen de kienkaarten en zorgen elke week weer voor leuke prijzen voor de kieners. Met zijn vieren maken ze het telkens opnieuw gezellig voor de ouderen die dankzij hun goede zorgen op maandagmiddag tussen 14 en 16 uur een fijne middag hebben. 

De dames Alice Niks, Carola Janssen, Nancy Kraska en Maria Wachelder verdienen allemaal De Vlaam van de Maand december 2016.

Oktober 2016
De vrijwilligers van Zorgcentrum Langedael, die zorgen voor de religieuze activiteiten:
De dames Irene Zeferer, Maria van de Poel en Diana Logister en de heren Pierre Mohr, Joep Niessen, Tonny Schreuder, Hub Loo en Louis Slijpen

De ruimte om op te schrijven wat deze vrijwilligers allemaal doen, is eigenlijk veel te klein! Daarom een selectie van hun activiteiten.
Zij zorgen voor de voorbereidingen voor de wekelijkse Eucharistieviering. Dat begint met het verschuiven van de wanden van de dagkapel om de grote kapel in orde te maken voor de zaterdag namiddag viering.
Het wijwater wordt bijgevuld, de kaarsen aangestoken en het altaar mooi verzorgen. Ze tellen de voorraden en bestellen bv. de kaarsen. Kortom, ze dragen zorg voor de dagkapel op allerlei manieren. 
De koren worden geboekt en ze geven lezingen in de H. Mis. 
De vrijwilligers delen de communie uit bij de bewoners, die niet in staat zijn om de H. Mis bij te wonen. Vier keer per jaar zorgen ze ervoor dat op de afdelingen ook een H. Mis kan worden gevierd. Twee keer per jaar organiseren ze de ziekenzalving en tijdens de goede week worden door hen de palmtakjes bezorgd. Daarnaast vinden ze ook nog tijd om het personeel en de deken goed te iformeren tijdens de overleggen die ze met elkaar hebben. verschillende overlegmomenten met personeel en deken. 


September 2016

De heer Hub Frederix uit Vijlen
Op 10 september 2016 wordt Hub Frederix uit het durpke Viele 70 jaar.
Dat verdient niet alleen een felicitatie met een kaart, maar zeer zeker ook d’r Vlaam van de maand of de taart. Want Hub is zo uniek door alle hulp die hij al vele jaren aan zijn medemens biedt. Grensoverschrijdend is hij bekend, ja in heel de regio en de voorbeelden van zijn belangeloze hulp zijn legio.
Hub Frederix is onder andere mantelzorger, vrijwilliger, schoonmaker van de graven van senioren, lectuur- en pakketbezorger. Hij is taxichauffeur voor ouderen om naar de kerk of het ziekenhuis te kunnen gaan, etc. etc. En ook is hij al heel wat jaren ziekenbegeleider op pelgrimstocht.
Hub Frederix, een fijne dag met al diegenen die je lief en dierbaar zijn, want als familiemens mag je er ook echt zijn.

 

Juli 2016
Marion Smeets en Christa Souren uit Vijlen
Marion Smeets en Christa Souren zijn de stuwende krachten en coördinatoren van showdansgroep de Villa Dancers.
De Villa Dancers is een groep jongeren uit Vijlen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 15 jaar die met veel plezier showdansen.
Op woensdagnamiddag wordt er getraind in Kelmis en ieder jaar wordt er een nieuwe dans met bijpassende pakjes ingestudeerd. Rond carnaval zijn er wervelende optredens, kortom heel veel beweeg- en kijkplezier.
Dit alles moet vanzelfsprekend gecoördineerd, georganiseerd, begeleid en geregeld worden. Dat doen Marion en Christa met veel enthousiasme en toewijding. Daarnaast zorgen zij ook nog voor het vervoer naar Kelmis en terug. Om de beurt rijdt een van hen iedere week mee. Er is heel veel nodig om het allemaal goed te laten verlopen. Dat lukt prima, omdat Marion en Christa samen veel goede zorgen, inzet en aandacht aan de Villa Dancers showdansgroep geven!


Juni 2016

Maria Wachelder uit Vaals
Maria Wachelder is zelf al 70+, maar dat weerhoudt haar er niet van om nog heel actief te zijn als vrijwilliger en betrokken inwoner. Zo is zij bv. als vrijwilliger actief bij de Soos van Vaals bij de Lange Akker en is lid van wijkraad van D’r MItter. Ze zorgt ervoor dat de bloembak bij de ingang van D’r MItter er steeds mooi bij staat. Waar ze kan, helpt ze iedere bewoner van de aanleunwoningen, bv. met de verzorging of met vervoer naar het ziekenhuis. Maria Wachelder kookt iedere middag een lekkere warme maaltijd voor een bewoonster, die niet meer zelfstandig genoeg is om dit zelf te doen. Ook voor de was, de planten en de boodschappen zorgt zij. Voor de bewoners van D’r Mitter, die slecht ter been zijn, bezorgt ze de krant en de post. En dat al 10 jaar!


Mei 2016
Annie Esser-Sparla, Annie Kuijper-Jensch, Tiny Lassauw, Gerrie Lijster, Rika Schlenter, Mirella Weekhout, Nancy Kraska en Ingrid Wittek.
Onder de vlag van de Stichting Vrijwillige hulpdienst Vaals, die al sinds 1999 bestaat, zetten deze vrijwilligers zich in om in D’r Mitter, de huiskamer van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Vaals, gastvrouw of gastheer te zijn. Sommigen van hen doen dit al vanaf de opening, dus al 17 jaar!
Zij ontvangen de doelgroep, te weten alle 55 plussers uit de gemeente Vaals, zoals ze dat thuis ook zouden doen. Ze heten iedereen van harte welkom, zorgen dat ze zich op hun gemak voelen. Daarnaast organiseren zij allerlei activiteiten voor de bezoekers. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen aan de activiteiten, maar het is ook prima om gewoon langs te komen voor een praatje en een kopje koffie. Gezelligheid en ontmoeting staat voorop en daar zorgen de vrijwilligers elke keer opnieuw voor. (de beschrijving is niet zichtbaar maar kun je op doorklikken, wellicht door op de taart te klikken?)

April 2016

De heer en mevrouw Bartels, Vaals
Het echtpaar Bartels uit Vaals staat dag en nacht klaar voor een hoogbejaarde buurvrouw die veel zorg en aandacht nodig heeft.
De buurvrouw wordt dagelijks bezocht om te zien of alles in orde is. Meneer en mevrouw Bartels verrichten allerlei hand en spandiensten. Zo halen zij bv. de wekelijkse boodschappen en begeleiden ze de buurvrouw wanneer zij naar het ziekenhuis moet. Maar ze maken ook gewoon een praatje en stellen de buurvrouw gerust als dat soms nodig is.
Zonder de hulpvaardige familie Bartels zou deze hoogbejaarde buurvrouw niet meer zelfstandig kunnen wonen. Alleen al het idee dat er vertrouwde mensen in de buurt zijn die ze kan bellen, helpt haar om de dag door te komen, terwijl het niet altijd makkelijk is.

Maart 2016

Mevrouw Agnes Ploum, Vaals
Agnes Ploum woont in ’t Heemet en ze is hier en op andere plaatsen zeer actief, ook al wil ze zeker niet als vrijwilligster betiteld worden. Agnes Ploum doet al haar activiteiten met zorg voor de bewoners, is aimabel en begaan met de belangen van anderen.
Wat doet zij allemaal? Zij heeft met andere bewoners een wandelgroep opgezet. Haar motto is: wie mee wil is van harte welkom, met of zonder rollator, slecht ter been, dat is voor haar allemaal geen enkel probleem. Tijdens de wandeling belt zij ook nog het restaurant om tijdens de wandeling koffie te regelen.
Agnes Ploum ondersteunt vele activiteiten die in t‘ Heemet georganiseerd worden, bijvoorbeeld bij het kienen of als er een themamiddag is. Zij doet ook nog de was voor een bewoner van Langendael.

Februari 2016

De heer Jo van der Heijden, Vijlen
Jo van der Heijden is bij voetbalclub RKVVL uit Vijlen actief als terreinknecht. Dit houdt in dat Jo wekelijks de terreinen in orde maakt. Als er andere klusjes of eventuele reparaties moeten gebeuren, dan is Jo ook de aangewezen man. Maar naast de voetbalclub doet Jo ook klusjes voor vele andere verenigingen in Vijlen. Is er iets te doen in het dorp en Jo heeft er weet van dan is hij van de partij om een handje te helpen. Een paar voorbeelden:
Bij de zeskamp is Jo degene die meewerkt aan de voorbereidingen en de spellen mee opbouwt en na afloop weer opruimt. Bij de processie is Jo al heel vroeg in de weer om plaatjes en vlaggen te plaatsen in de Pastorieweg. Hij helpt mee om het rustaltaar op te bouwen en de versieringen aan te brengen.
Niet alleen voor verenigingen, maar ook voor buren staat Jo altijd klaar. Kortom, Jo is een alleskunner en, een harde werker, die altijd bereid is de handen uit de mouwen te steken en waar altijd een beroep op gedaan kan worden

Januari 2016

De heren Dan Schijns, Lemiers en Hubert Brief, Vaals
Beide heren zijn zeer actief in de voetbalwereld van RoodGroen LVC’01. Zij verzorgen het onderhoud aan de voetbalvelden en accommodatie in Lemiers. Voor de leden is het de normaalste zaak van de wereld dat de velden er steeds perfect bij liggen. Het vergt echter veel werk om de vier velden in topconditie te houden. Niet alleen gras maaien, maar ook walsen van het veld, bijhouden van de belijning, groenverzorging op en rond het veld.
Dan Schijns en Hubert brief zorgen voor het onderhoud van de doelen, de ballen, wassen van de voetbaltenues en het schoonmaken van kleedlokalen. Zij zijn altijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden van jeugd en senioren.
Kortom, twee onmisbare schakels binnen de Rood Groen-familie die met passie en vrolijkheid al vele jaren vrijwillig de handen uit de mouwen steken!

December 2015

Mevrouw Marijke Kaminsky – Bunjes, Lemiers
Marijke Kaminsky – Bunjes is een heel actieve inwoner van Lemiers als het gaat om een steentje bij te dragen. Zij komt bijna iedere dag bij haar ouders in Vaals. Haar ouders zijn al in de tachtig en beiden slecht ter been. Zij gaat regelmatig wandelen met haar ouders. Zij doet de boodschappen, zij brengt haar ouders naar het ziekenhuis en zij gaat mee met haar ouders naar de zorgboerderij. Kortom, zij besteedt een groot dagdeel aan de ondersteuning van haar ouders.

November 2015

De heer en mevrouw Piet en Els Pelzer, Vaals
Els en Piet Pelzer zijn heel actieve inwoners van Vaals als het gaat om een steentje bij te dragen. Een kleine greep uit hun activiteiten: zij ondersteunen dagelijks de ouders van Els die 85 en 87 jaar zijn en nog steeds zelfstandig wonen. Bovendien staan zij dag en nacht klaar voor hun buurvrouw, die sinds twee jaar weduwe is. Zij nodigen de buurvrouw 4 keer per week uit om warm te komen eten. Zij gaan boodschappen doen en kopen kleren met haar. Ze begeleiden haar naar het ziekenhuis en als de buurvrouw eventjes geen raad weet verrichten zij hand en span diensten bij haar. Bijzonder in deze situatie is dat Piet zelf ook veel zorgen heeft en toch altijd klaar staat voor anderen

Oktober 2015

De heer Leo Delnoye uit Vaals
Leo Delnoye is een hele actieve inwoner van Vaals als het gaat om een steentje bijdragen. Een kleine greep uit zijn activiteiten: hij gaat elke maand mee als begeleider met het marktbezoek van Vaals helpt, is actief bij de Wmo-raad en het Kindervakantiewerk in Vaals. Bij allerlei evenementen kun je op hem rekenen als verkeersregelaar. Daarnaast staat Leo Delnoye met raad en daad klaar voor bewoners in zijn appartementencomplex en de buurt. 

 

 

De heer Hub Frederix uit Vijlen


Op 10 september 2016 wordt Hub Frederix uit het durpke Viele 70 jaar.

Dat verdient niet alleen een felicitatie met een kaart, maar zeer zeker ook d’r Vlaam van de maand of de taart. Want Hub is zo uniek door alle hulp die hij al vele jaren aan zijn medemens biedt. Grensoverschrijdend is hij bekend, ja in heel de regio en de voorbeelden van zijn belangeloze hulp zijn legio.
Hub Frederix is onder andere mantelzorger, vrijwilliger, schoonmaker van de graven van senioren, lectuur- en pakketbezorger. Hij is taxichauffeur voor ouderen om naar de kerk of het ziekenhuis te kunnen gaan, etc. etc. En ook is hij al heel wat jaren ziekenbegeleider op pelgrimstocht.
Hub Frederix, een fijne dag met al diegenen die je lief en dierbaar zijn, want als familiemens mag je er ook echt zijn.


Deze week krijgt Hub Frederix uit Vijlen een brief thuis waarmee hij een lekkere taart kan afhalen bij Bakkerij Notermans, Vijlenberg 107 in Vijlen.

D’r Vlaam van de maand december 2016 is voor

De dames Alice Niks uit Vijlen en Carola Janssen, Nancy Kraska en Maria Wachelder uit Vaals  

Bij de Soos Vaals kunnen alle ouderen uit de gemeente Vaals wekelijks terecht voor gezellige activiteiten in een plezierige omgeving. In de huiskamer van de Soos Vaals, het Dienstencentrum aan de Lange Akker 62A in Vaals, staan wekelijks een aantal enthousiaste vrijwilligers klaar voor de bezoekers.
Bij het kienen zijn dat de dames Alice Niks, Carola Janssen, Nancy Kraska en Maria Wachelder. Zij ontvangen de ouderen met een lekker kopje koffie of thee, zetten alles klaar voor het kienen, verkopen de kienkaarten en zorgen elke week weer voor leuke prijzen voor de kieners. Met zijn vieren maken ze het telkens opnieuw gezellig voor de ouderen die dankzij hun goede zorgen op maandagmiddag tussen 14 en 16 uur een fijne middag hebben.

De dames Alice Niks, Carola Janssen, Nancy Kraska en Maria Wachelder verdienen allemaal De Vlaam van de Maand december 2016.     

Zij krijgen deze week allen een brief waarmee ze een lekkere vlaai kunnen afhalen bij Bakkerij Notermans of Bakkerij Jehl.