GEZOND LEVEN IN VAALS

Gezond of ongezond zijn wordt niet alleen maar bepaald door het gedrag van mensen zelf. Maar hun leefomgeving, de (zorg)voorzieningen in de buurt, hun opleiding, hun inkomen enz. bepalen ook hoe (on)gezond iemand is.
Dit maakt het ook noodzakelijk dat het bevorderen van de gezondheid niet alleen door gezondheidprofessionals wordt opgepakt, maar door veel meer partijen. Denk bv. aan woningcorporaties, zorgcentra, politie, (basis)scholen, peuterspeelzalen, welzijnsinstellingen, culturele organisaties, sport- en andere verenigingen. Ook vanuit de gemeente kan het bevorderen van de gezondheid vanuit veel beleidsterreinen worden opgepakt, zoals Wmo-beleid, armoedebeleid, onderwijsbeleid, sportbeleid, beleid m.b.t. openbare ruimte, vrijwilligersbeleid of subsidiebeleid.
>>>> Lees meer over de wijkgerichte aanpak Gezond leven in Vaals

Het waarom en hoe over Gezond leven in Vaals Netwerkbijeenkomsten AED Netwerk
Hoe gewoon kan het zijn JOGG jongeren op gezond gewicht Gezond in...